ziyarah warith

Where does Ziyarah Waritha end?

1. Is Ziarat Waritha its own ziarat and stops at ( wa alaa zaah-e-rekum wa alaa baa-te-nekum)? or Ziarat Ali...